Prodajna pogodba

"prodajalec zaveže da bo stvar, ki jo prodaja kupcu izročil tako, da bo ta pridobil na njej lastninsko pravico." 

 

s to pogodbo se prodajalec zaveže da bo stvar, ki jo prodaja kupcu izročil tako, da bo ta pridobil na njej lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje da bo prodajalcu za to plačal kupnino.

Posebnosti pri tej pogodbi so pri nepremičninah, kjer je pogoj za veljavnost te pogodbe njena pisna oblika, za prenos lastninske pravice pa ne zadošča samo pogodba, ampak je potrebna tudi vknjižba lastninske pravice kupca v zemljiški knjigi. Poznamo več vrst prodajnih pogodb kot so prodaja na obroke, prodaja s pridržkom lastninske pravice, prodaja po vzorcu ali modelu itd.

 

 

kupoprodajna pogodba

Darilna pogodba

"darovalec zaveže  obdarjencu neodplačno prenesti lastninsko oz. drugo pravico ali na drug način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca..." 

 

gre za dvostransko pogodbo s katero se darovalec zaveže  obdarjencu neodplačno prenesti lastninsko oz. drugo pravico ali na drug način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa se s tem strinja. Poseben primer je Darilo za primer smrti - pogoj za veljavnost je sklenitev v obliki notarskega zapisa in razpolaganje obdarjenca s to pogodbo.

 

darilna pogodba

Izročilna pogodba

"izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje ali njegov del svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem.." 

 

S to pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje ali njegov del svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogoj za veljavnost te pogodbe je da je sklenjena v obliki notarskega zapisa in se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi po zakonu dedovali po izročitelju. S to pogodbo pridobitelj postane lastnik premoženja, ki je predmet izročilne pogodbe že za časa življenja izročitelja. Premoženje, ki je predmet izročilne pogodbe ne spada v zapuščino in se ne vračunava v dedni delež pridobitelja.

 

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

"v zameno za nudenje storitev oz. dajatev preživljancu pridobi v last nepremičnino preživljanca šele po smrti" 

 

s to pogodbo za časa življenja preužitkar prenese na drugo osebo (prevzemnika) lastninsko pravico na nepremičninah, prevzemnik pa se zaveža bo preužitkarju ali komu drugemu nudil določene dajatve oz. storitve npr. občasne denarne dajatve, nudenje določenih storitev, zagotovitev stanovanjskega prostora, oskrbovanje . Prevzemnik postane lastnik nepremičnine že za čas življenja preužitkarja. Gre za odplačni pravni posel ki ne spada v zapuščino po pokojnem preužitkarju in se to premoženje ne vračunava v dedni delež prevzemnika, ki deduje po smrti preužitkarja. Pogoj za veljavnost pogodbe je njena sklenitev v obliki notarskega zapisa.

Obveznost prevzemnika se lahko vknjiži v zemljiško knjigo kot stvarno breme, kar pomeni, da je preužitkarju v primeru odsvojitve nepremičnine (npr. prodaje nepremičnine) dajatve in storitve dolžan nuditi tudi morebitni pridobitelj nepremičnine.

 

 

Pogodba o dosmrtnem prezivljanju

Najemna pogodba

"najemodajalec zavezuje da bo najemniku izročil nepremičnino v rabo za določen oz. nedoločen čas.." 

 

S to pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje ali njegov del svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogoj za veljavnost te pogodbe je da je sklenjena v obliki notarskega zapisa in se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi po zakonu dedovali po izročitelju. S to pogodbo pridobitelj postane lastnik premoženja, ki je predmet izročilne pogodbe že za časa življenja izročitelja. Premoženje, ki je predmet izročilne pogodbe ne spada v zapuščino in se ne vračunava v dedni delež pridobitelja.

 

Najemna pogodba

Pogodba o preužitku

"za časa življenja preužitkar prenese na drugo osebo" 

 

s to pogodbo za časa življenja preužitkar prenese na drugo osebo (prevzemnika) lastninsko pravico na nepremičninah, prevzemnik pa se zaveža bo preužitkarju ali komu drugemu nudil določene dajatve oz. storitve npr. občasne denarne dajatve, nudenje določenih storitev, zagotovitev stanovanjskega prostora, oskrbovanje . Prevzemnik postane lastnik nepremičnine že za čas življenja preužitkarja. Gre za odplačni pravni posel ki ne spada v zapuščino po pokojnem preužitkarju in se to premoženje ne vračunava v dedni delež prevzemnika, ki deduje po smrti preužitkarja. Pogoj za veljavnost pogodbe je njena sklenitev v obliki notarskega zapisa.

Obveznost prevzemnika se lahko vknjiži v zemljiško knjigo kot stvarno breme, kar pomeni, da je preužitkarju v primeru odsvojitve nepremičnine (npr. prodaje nepremičnine) dajatve in storitve dolžan nuditi tudi morebitni pridobitelj nepremičnine.

 

 

TOP